למה לא להשתמש גם בחיזוקים שליליים?

/
כשדיברנו על התניה אופרנטית, למדנו כי תדירות התנהגות תלויה בתו…

מה עושים אם הכלב לא מגיב לקיו?

/
אילוף בקליקר הוא אילוף בעזרת התניה אופרנטית. לפיכך, כלבים שאומנ…

איך מאלפים בקליקר?

/
אז מה קורה בתהליך האילוף? הסברנו כבר על המדע שמאחורי השיטה, על חש…